ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บล็อก ของ นางสาวสุนิสา ยอดครู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


นางสาวสุนิสา ยอดครู
ชื่อเล่น โมเม
เกิดวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2538
คติประจำใจ เวลาไม่เคยรอใคร
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
564102130